fbpx
CEFR niveaus Duits

CEFR niveaus Duits: A1, A2, B1, B2 en C1

Alles wat je moet weten over CEFR niveaus

In deze blog leggen we de basisprincipes uit van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen ook wel CEFR genoemd. En de niveaus van het Duits; A1, A2, B1, B2, C1 en C2. In een ander blog we laten zien hoe Aprendi het onderwijs hierop heeft aangepast en wat je op elk van deze niveaus van Duits bij Aprendi  kunt verwachten.

Beroepsmatig ben je waarschijnlijk veel vacatures tegengekomen, waar een bepaald taalniveau vereist is.  Hetzelfde geldt, als je je wilt aanmelden voor een studie aan een buitenlandse universiteit of voor een bepaalde baan in een ander land. Als je een bepaald taalniveau binnen het ERK wilt bereiken, in dit geval Duits, moet je de universele schaal kennen om je taalvaardigheid objectief te meten.

Wil je weten op welk niveau Duits je zit volgens het CEFR? Doe onze test.

Het Europees taalniveau systeem

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (komt uit het engels: Common European Framework of Reference for Languages (afgekort: CEFR) is de Europese norm die de taalbeheersing definieert.  Dit systeem wordt gebruikt om de mate van mondeling begrip en vaardigheden (luisteren en spreken) en schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven) van een taal te meten. Dit maakt het gemakkelijk om mensen en hun taalbeheersing tussen landen te vergelijken. Volgens het CEFR zijn er 3 niveaus; beginner of basis niveau (A), gemiddeld niveau  (B) en gevorderd niveau (C).

Het CEFR kader vormt een essentieel onderdeel van het algemene taalbeleid project van de Europese Unie (EU), om richtlijnen voor het leren en onderwijzen van talen binnen de Europese gelijk te maken. Voordat CEFR had elk land zijn eigen taalniveau systeem, waardoor de vergelijkbaarheid mooi was. Het CEFR is het resultaat van meer dan tien jaar onderzoek door een grote groep specialisten op het gebied van de toegepaste taalkunde.

CEFR Duitse taalniveaus

CEFR kent 6 Duitse niveaus (A1, A2, B1, B2, C1, y C2). Deze indeling is gegroepeerd in 3 niveaus, die overeenkomen met een meer bekende opvatting: basis of beginner niveau, gemiddeld en gevorderd niveau.  Hieronder leggen we kort uit wat de niveau voorstellen en om deze te bereiken.

Duits CEFR A1

 

Dit is het meest elementaire niveau van taalbeheersing. Er wordt van verwacht, dat je er op een eenvoudige manier mee om kan gaan en 1 op 1 met mensen duidelijk kan spreken. Wel in een langzamer tempo dan normaal.  Dit is niet in een natuurlijk gesprekstempo.

Je kan jezelf voorstellen en vragen over persoonlijke gegevens beantwoorden, is het minimum dat de CEFR op dit niveau van Duits vereist.

Een basiswoordenschat, waarmee we vertrouwd zijn, zoals lichaamsdelen, delen van het huis en voedsel etc zijn vereist.

Binnen dit CEFR A1 zijn er 2 sub-niveaus, A1.1 en A1.2. A1.1 is absolute beginner en A1.2 net even beginner af. Het verschil is heel klein, maar wel meetbaar.

Duits CEFR A2

 

Het CEFR vereist ,voordat je bij A2 een begin maakt met het ontwikkelen van “grammaticale structuren”. Je bent in staat om in de tegenwoordige en verleden tijd eenvoudige zaken en situaties te kunnen beschrijven, zoals situaties op het werk, boodschappen doen, of als we aanwijzingen geven. Met dit niveau van Duits kan je eenvoudige informatie uitwisselen.

Ook het niveau A2 is opgebouwd uit de subniveaus A2.1 en A2.2.

Wil je weten op welk niveau Duits je zit volgens het CEFR? Doe onze test.

CEFR Duits B1

 

B1 is het  begin van het gemiddelde / tussenniveau. Op dit niveau moet je in staat zijn “normale” gesprekken te voeren met moedertaalsprekers de “native” over  alledaagse situaties, op het werk, op school of in een restaurant. Ook het spreektempo is normaal. Je wordt geacht ervaringen of situaties te beschrijven, die zich in het verleden hebben voorgedaan. Natuurlijk is de woordenschat nog beperkt en echt vloeiend gaan de gesprekken nog niet.  Net als de A1 en A2 niveaus, bestaat ook dit CEFR B1 niveau uit 2 sub-niveaus; B1.1 en B1.2.

Kom tot dit niveau van Duits met Aprendi, vraag hier een gesprek aan.

CEFR Duits B2

 

B2 is het eerste niveau van de “bovenbouw”. Je kan complexere teksten over verschillende onderwerpen begrijpen, bespreken en beschrijven. Ook schriftelijk. Een brief schrijven om te solliciteren naar een baan, een recensie van een film of een boek zijn voorbeelden die worden verwacht.

Het CEFR vereist, dat je een gesprek tot op zekere mate vloeiend en spontaan met weinig fouten kan voeren. De ander heeft geen moeite je te begrijpen Met dit niveau van Duits ben je in staat meningen en standpunten uit te drukken, en ook voordelen over een bepaald onderwerp te kunnen toelichten.

Het niveau is behoorlijk hoor en ook je woordenschat. Net als bij de andere niveaus bestaat CEFR B2 niveau uit 2 sub-niveaus; B2.1 en B2.2. Bij Aprendi hebben we dit niveau in 3 niveau van gelijke stukken verdeeld.

CEFR Duits C1

 

C1 is echt een heel hoog niveau van de beheersing van een taal. Het gaat er niet alleen om complexe teksten te begrijpen, maar ook om er gevolgtrekkingen uit te kunnen maken (wat de tekst impliceert). Het CERF vereist dat je in staat bent goed gestructureerde teksten te schrijven met een rijke en gevarieerde woordenschat.

Als spreker ben je in staat in veel verschillende contexten met elkaar combineren, zowel sociaal, als op professioneel vlak. Je kan je vloeiend uitdrukken en slechts enkele fouten maken, en  wat betreft uitspraak zal het de luisteraar weinig moeite hebben om de boodschap te begrijpen.

Denk je dat je op dit niveau van Duits bent? Doe onze gratis test om erachter te komen.

CEFR Duits C2

 

Dit is de top van “de berg”. C2 niveau van Duits is gelijkwaardig aan dat van een ‘native’, ook al kun je nog steeds vaststellen, dat het niet echt je moedertaal is.

De uitspraak is bijna perfect, je kan je spontaan uit te drukken, met gebruik van een grote variëteit in het gebruik van de taal.

Je kan hetzelfde op meerdere manieren zeggen. Je kan gesprekken op de radio en televisie zonder enkele moeite begrijpen en je kan allerlei soorten teksten lezen zonder dat de taal een belemmering vormt.

Hoe kan je het niveau van je Duits in het Curriculum Vitae aangeven?

Om je niveau Duits op je CV aan te geven, kun je het beste een taalsectie maken in je CV en per taal je niveau aangeven. Noem eerst de taal en geef dan een van de CEFR niveaus van het Duits aan (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Als je preciezer wilt zijn, kun je eventueel het specifieke subniveau aangeven, bv. A2.2.

Als je een officieel taalcertificaat hebt, is het beste dit te vermelden, met vermelding van het niveau Duits dat je bereikt hebt en het jaar waarin het certificaat verkregen werd.  Dit laatste ,vooral als het certificaat recent behaald is. Bovendien kun je eventuele opleidingen, die je gevolgd hebt, zoals cursussen of verblijven in het buitenland, erbij vermelden, ook als je geen officieel certificaat hebt.

Wil je weten hoe lang het zou duren voor je het officiële TELC of Goethe certificaat zou krijgen? Vraag een gesprek met ons aan.

Ken je deze blogs al?

Privélessen Duits

Vragen?

Neem eenvoudig contact met ons op via mail of telefoon. We antwoorden (meestal) direct of uiterlijk binnen 24 uur.