De Aprendi-methode

Wat je kunt verwachten van de Duitse lessen en cursussen

Aprendi-methode: een taalcursus speciaal voor Nederlandstaligen.

De Aprendi-methode is een door ons ontwikkelde en geteste leermethode. Het Aprendi-leerplan is samen met didactische experts ontworpen en combineert verschillende bewezen methoden.  De Aprendi-methode heeft als basisprincipes:

De motivatie van de deelnemers is de belangrijkste pijler voor succes. Waarom wil iemand Duits leren? Voor werk, studie, liefde of vakantie? Wij houden in onze methode altijd rekening met jouw leerdoel. Vooral bij privélessen en duolessen spelen we hier sterk op in.

Voor Nederlandstaligen is een ander lesprogramma opgesteld dan voor bijvoorbeeld Spaanstaligen. Immers, als Nederlandstalige ervaar je op voorhand al voordelen wanneer je Duits leert. Zo is ‘auto’ in het Duits Auto, en bier is Bier. Ook de zinsbouw is vergelijkbaar met de Nederlandse taal. En juist daar heeft de Aprendi-methode extra aandacht voor. De methode slaat de hoofdstukken Duits over die overlappen met de Nederlandse taal. Hierdoor besparen we tijd en geld.

Wil je Duits leren, dan is het van belang dat je regelmatig feedback krijgt om beter te worden in de taal. Ook verhoogt het krijgen van feedback de motivatie om verder te leren.

Ons lesmateriaal ziet er mooi, interessant en up-to-date uit. Dit verhoogt de motivatie van deelnemers en verkleint de kans dat iemand (tussentijds) stopt met leren.

Om maximale flexibiliteit te bieden, vinden onze cursussen online plaats. Aanvullend vind je in onze digitale leerplatform opdrachten bij elke lesmodule. Met deze opdrachten kun je zelf je Duits testen en gemakkelijk je eigen leervorderingen volgen.

Wat is er zo bijzonder aan onze cursussen?

Wij richten ons vanaf de start van de cursus op Nederlandstaligen. Waar mogelijk slaan we delen over, zodat je zo efficiënt mogelijk Duits leert, en je krijgt tips en trucs die je helpen sneller de taal te leren. We hebben bijvoorbeeld zelf ontwikkelde Fast Tracks. Hierbij hebben we elk taalniveau bekeken en ingekort waar het Duits overlapt met het Nederlands. Tegelijkertijd besteden we juist extra aandacht aan de onderwerpen die moeilijk zijn.

Falsche Freunde

Falsche Freunde

Falsche Freunde zijn woorden die in het Nederlands en Duits er (bijna) hetzelfde uit zien, maar die iets heel anders betekenen. Dit levert in de praktijk soms leuke of grappige situatie op, maar kan ook leiden tot ergernissen of het missen van afspraken.

Bellen in het Nederlands betekent: telefoneren. Maar bellen in het Duits betekent blaffen (van een hond). Of faul in het Duits betekent lui. Zeg je vuil (van vies) in het Nederlands, dan heet dat schmutzig of dreckig in het Duits.

 

Bij de Aprendi-methode is het Europese leersysteem (Common European Framework of Reference, afgekort CEFR) leidend. Hiermee garanderen wij dat alle onderwerpen aan bod komen. En kun je elke geaccrediteerde test doen, zoals TELC of Goethe. Ook heeft elk leerplan dat we aanbieden een duidelijke structuur. Wil je het geleerde later nog eens nalezen? Je kunt het altijd terugvinden in het systeem!

Alledaags Duits in plaats van ‘boeken Duits’

Je leert bij ons grammatica en woorden, maar je leert ook over onderwerpen die met het land te maken hebben. Daarbij ontdek je typische alledaagse uitdrukkingen in het Duits. Plezier hebben in het leren is immers een belangrijke factor in onze cursussen. Zo leer je de taal sneller en blijf je gemotiveerd.

Aandacht voor spreken, grammatica, lezen en woordenschat

Hoeveel aandacht er is voor spreken, grammatica, lezen of woordenschat, varieert per type les. Per les is er een thema, zoals eten, reizen, sport of zaken doen. Bij op-maat-gemaakte lessen en cursussen behandelen we ook onderwerpen op aanvraag en kunnen we gemakkelijk materiaal ontwikkelen. Daarnaast hebben we Fast Tracks, die je helpen om de taal sneller eigen te maken. Heb je een cursus afgerond? Dan krijg je indien gewenst van ons een deelname-certificaat.

 

De Aprendi-leraren spreken enkel Duits. Klinkt spannend of lastig? Geen zorgen! Het is juist gebleken dat vanaf het begin Duits spreken uiteindelijk sneller werkt. De opdrachten en grammatica worden tot A2.2 in het Nederlands en het Duits uitgelegd. Daarna zijn de toelichtingen alleen in het Duits.

Bij privélessen en duolessen wordt niet alleen het tempo, maar worden ook de materialen aangepast aan de behoeften van de deelnemers. De lesstof is op maat gemaakt voor Nederlandstaligen, die pragmatisch, snel en efficiënt Duits willen leren.We zijn tot wel 50% sneller dan bijvoorbeeld het Goethe institut en onze deelnemers beoordelen ons met een 4,8 van 5!

Dit is de eenvoudigste variant van een zelf-cursus Duits. Bij deze variant wordt je geholpen door onze online leerplatform. Het platform, dat fungeert als een digitale taalcoach, leidt je door het programma heen. Jij bepaalt het tempo en wanneer je wat doet. Wel helpen we je om je doelen te behalen en bij de les te blijven. Als je bijvoorbeeld een langere tijd niet inlogt of we geen voortgang zien, trekken we aan de bel.

Deze variant bouwt voort op de vorige variant. Jij bent in de ‘lead’ en het leerplatform ondersteunt je bij het leren. Daarbij kijkt je eigen taalcoach actief ‘over je schouder mee’. Je kunt je taalcoach mailen, en één of meerdere keren per week spreek je met je taalcoach af om het spreken te oefenen en eventueel je vragen te beantwoorden.

Dit zijn de ‘klassieke’ groepslessen Duits. Je komt twee keer per week samen en krijgt daarnaast opdrachten in de online leerplatform. Je kunt je voortgang inzien en opdrachten altijd opnieuw maken.

Wat leer je?

 • Inhoud en thema’s: Je leert jezelf voor te stellen, de weg te vragen en beschrijven, en te vertellen over je lievelingseten, je hobby's en welke sporten je beoefent.
 • Woordenschat: Je leert ongeveer 1400 woorden. Je doet dus veel kennis op van de Duitse taal!
 • Spreken: Je leert eenvoudige een-op-eengesprekken te voeren, in een langzamer tempo dan een natuurlijk gesprekstempo.
 • Grammatica: Je leert onder andere lidwoorden (de, het en een), gebiedende wijs, voorzetsels en de vervoeging van regelmatige werkwoorden.
 • Aprendi Extra’s: Je ontdekt de Fast Tracks, leert over Falsche Freunde en maken een begin met uitdrukkingen en gezegden.
 • Inhoud en thema’s: Bij A2 gaan we dieper in op grammaticale structuren. Zo leer je in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd eenvoudige situaties te beschrijven. Onderwerpen als werk, boodschappen doen of aanwijzingen geven komen aan bod. 
 • Woordenschat: Je leert ongeveer 900 nieuwe woorden.
 • Spreken: Je kunt in een langzaam spreektempo eenvoudige informatie uitwisselen. 
 • Grammatica: Behalve de tegenwoordige tijd en de verleden tijd, gaan we in op de bekende naamvallen. Ook leer je over ‘wissel’-voorzetsels (temporale Präpositionen en Wechselpräpositionen). 
 • Aprendi Extra’s: Fast Tracks, Falsche Freunde en uitdrukkingen en gezegden.
 • Inhoud en thema’s: B1 is het tussen-niveau. Je kunt dan met een moedertaalspreker gesprekken voeren over alledaagse situaties. Zoals op het werk, op school of in een restaurant. Ook het spreektempo is normaal. Je kunt ervaringen of situaties beschrijven uit het verleden. De woordenschat is nog wel beperkt en echt vloeiend gaan de gesprekken nog niet. Onderwerpen zijn onder andere werk, media en verkeer.
 • Woordenschat: Je leert ongeveer 1100 woorden.
 • Spreken: Je spreekt op een normaal tempo, met een beperkte woordenschat. De ander moet nog wat moeite doen om je goed te begrijpen.
 • Grammatica: Je leert onder andere over de verleden tijd, onregelmatige werkwoorden, de voltooid verleden tijd en de onvoltooid verleden tijd.
 • Aprendi Extra’s: Fast Tracks, Falsche Freunde en uitdrukkingen en gezegden.
 • Inhoud en thema’s: B2 is het eerste niveau van de ‘bovenbouw’. Je leert complexere teksten over verschillende onderwerpen te begrijpen, bespreken en beschrijven, zowel mondeling als schriftelijk. Je leert bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven en een film of boek te recenseren. Met B2-niveau kun je daarnaast je standpunt uitdrukken en beargumenteren. Onderwerpen zijn, naast alledaags onderwerpen, reclame, marketing en reizen.
 • Woordenschat: Je leert ongeveer 950 nieuwe woorden.
 • Spreken: Je kunt tot op zekere hoogte vloeiend en spontaan spreken, waarbij je weinig fouten maakt. De ander heeft weinig tot geen moeite om je te begrijpen.
 • Grammatica: We gaan onder andere verder in op de verleden tijd, onregelmatige werkwoorden, de voltooid verleden tijd en de onvoltooid verleden tijd.
 • Aprendi Extra’s: Fast Tracks, Falsche Freunde en uitdrukkingen en gezegden.
 • Inhoud en thema’s: C1 en C2 zijn de hoogst haalbare niveaus van het Duits. Je kunt complexe teksten begrijpen en goed gestructureerde teksten schrijven met een rijke en gevarieerde woordenschat.
 • Woordenschat: Je leert ongeveer 2.000 tot 3.000 nieuwe woorden, maar niet meer met behulp van ‘lijstjes’.
 • Spreken: Je kunt veel verschillende contexten met elkaar combineren, zowel op sociaal als op professioneel vlak. Je kunt je volledig en goed verstaanbaar maken. Bij C2 spreek je vloeiend Duits en ook als je in hoog tempo spreekt, zullen anderen je begrijpen. Je kunt daarbij hetzelfde op meerdere manieren zeggen. Gesprekken op de radio en televisie volg je moeiteloos en je kunt allerlei soorten teksten lezen, zonder dat de taal een belemmering vormt.
 • Grammatica: Je leert alles wat nog niet aan bod gekomen is, hoewel dit niet veel is.
 • Aprendi Extra’s: Fast Tracks, Falsche Freunde en uitdrukkingen en gezegden.