fbpx

Aprendi is meer dan een taalschool

Aprendi niet zomaar een talenschool. Aprendi is meer dan dat. Bij Aprendi proberen we papierverbruik, zo veel als mogelijk, te vermijden. Zo hebben we geen printer op kantoor. Naast het, zo goed als mogelijk te doen in de dagelijkse gang van zaken, vinden we het belangrijk een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij en een betere wereld. Aprendi probeert een duurzame talenschool te zijn.

Daarnaast ondersteunt Aprendi, elk jaar, één project dat bijdraagt aan een betere wereld. Het project kan educatie in het algemeen stimuleren, de positie van minderheden verbeteren of bijdragen aan een beter milieu. Bij voorkeur alles in een. In 2021 werd nOa Climate gekozen.

nOa one Climate

nOa Climate is een jonge onderneming, die investeert in de toekomst en vandaag actie onderneemt om een beter leven voor toekomstige generaties te verzekeren. Ze zien een toekomst voor zich, waarin hun oplossingen een drijvende kracht zijn voor een schonere toekomst.

De nOa One, is een “stand-alone, off-grid micro biogas systeem“. Een mond vol… Het komt erop neer dat de nOa One schone energie produceert uit organisch (huishoudelijk) afval. Ontwikkeld voor woningen, restaurants en (kleine) bedrijven. Het systeem is ontworpen om te voorzien in de dagelijkse energiebehoefte van huishoudens en kleine bedrijven, of die aan te vullen en heeft een onmiddellijk positief effect op het milieu door hun koolstofvoetafdruk drastisch te verkleinen. 

In ontwikkelingslanden biedt nOa Climate een alternatief voor hout en houtskool. Door organisch afval op te vangen, verminderen de gebruikers de uitstoot van CO2 en helpt ook om houtkap te verminderen. Ongeveer 3 miljard mensen wereldwijd zijn voor hun dagelijkse kook- en verwarmingsbehoeften afhankelijk van het verbranden van niet-hernieuwbare biomassa, zoals hout en houtskool!

Het gebruik van een nOa one, in ontwikkelingslanden, zal de ontbossing in de meest ongerepte gebieden van de wereld tegen gaan. Het kappen van hout in deze gebieden in het huidige tempo draagt in belangrijke mate bij tot de ontbossing wereldwijd. Minder uitstoot en minder houtkap zorgt dat de snelheid van klimaatverandering wordt afgeremd.

Matuga-min

Sociaal aspect van nOa One Climate

In  veel ontwikkelingslanden wordt ongeveer vier uur per dag, per huishouden, besteed aan het verzamelen van brandstof in de vorm van brandhout en houtskool. Meestal zijn het de vrouwen en kinderen in het huishouden die dit werk doen. Met de nOa One biogasinstallatie  kan deze tijd aan andere zaken besteed worden, onderwijs of andere inkomensgenererende activiteiten.

Door brandhout en houtskool te vervangen door biogas, verbetert ook de gezondheid van het gezin in veel gevallen. Omdat koken op het platteland vaak binnenshuis gebeurt, kan de rook van houtvuurtjes vervangen worden door een schone, groene hernieuwbare bron, die brandt zonder schadelijke uitstoot.     In 2021 sponsoorde Aprendi een nOa One  gezin in Uganda.  De nOa one is momenteel (april 2022) onderweg en zal medio mei 2022 bij de familie arriveren.  Zodra we een update hebben, gaan we, na installatie hier verder met bijwerken.

Het volgende project van 2022

In 2022 hebben (ex) deelnemers Aprendi, de mogelijkheid te kiezen uit een project! Het Aprendi team maakt een voorselectie van 3 projecten en de (ex)-deelnemers kunnen stemmen aan welk project Aprendi in 2023 een bijdrage zal leveren. De bijdrage bestaat uit een donatie in de vorm van geld en soms uit een bijdrage in de vorm van marketing activiteiten of bedrijfsadvies.